Novinky v oboru

Klasifikace látek zlepšujících lepivost

2020-08-24
Podle rozdílu rozpustnosti ve dvou fázích termoplastického elastomeru z epoxidové pryskyřice ABA se běžně používané látky zlepšující lepivost dělí do tří kategorií. První typ parametrů rozpustnosti je obecně relativně nízký a může být kompatibilní pouze s nepolárními fázemi kaučuku, ropnou smolou, vzácnými zeminami a alicyklickými ropnými pryskyřicemi, kalafunovými a hydrogenovanými kalafunovými pryskyřicemi a terc-butenovými pryskyřicemi. „Mohou snížit pružnost, modulus a kohezní pevnost samolepícího modifikovaného asfaltu a vyrobit samolepicí modifikovaný asfalt s počáteční lepivostí a odlupováním.
z
Tackifikátory se dělí na vodní a olejové. Mezi prostředky zlepšující lepivost na bázi vody patří emulze zvyšující lepivost na bázi vody, prostředky zvyšující lepivost na vodní bázi a prášky zlepšující lepivost na vodní bázi; Mezi produkty na bázi oleje patří lepivé kalafunové pryskyřice a modifikované kalafunové pryskyřice.
Jako adhezivum zlepšuje látka pro zlepšení lepivosti hlavně počáteční přilnavost a přídržnou sílu produktu; při použití v nátěrech zlepšuje hlavně přilnavost k podkladu.

Předchozí:

Žádné novinky

další:

Žádné novinky